Planerade valpkullar 2024

Under 2024 planerar vi att Noomi ska få sin första kull. Noomi är utställd med excellent och CK och dessutom mentalbeskriven..